Κτίσματα - Ρυμοτομία
 

Η περιοχή Ιτιές της Πάτρας δεκαετία του 1950.