Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Ένα κομμάτι της παραλίας του Αιγίου ,με μια από τις σταφιδαποθήκες που απέμειναν. σε φωτο του 2017.