Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Χάρτης της Αθήνας του 1203. Ίσως ο πρώτος που έγινε στην ιστορία της.