Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Η αθάνατη Ελληνική ...ευρεσιτεχνία!. Πινακίδα σε τουριστικό νησί του Αιγαίου, από τα πιο επισκέψιμα.