Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Η πλατεία Αγίας Λαύρας το 1975 [πριν ακόμα πλακοστρωθεί] σε κάποια τελετή. Διακρίνονται πίσω το παλαιό κτίριο που έχει κατεδαφιστεί.