Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Το όμορφο χωριό Αμφίκλεια στις πλαγιές του Παρνασσού, χιονισμένο το 2016.