Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Δρόμος στην περιοχή της Ζήριας Αιγιαλείας.