Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

1974 .Δρόμος του συνοικισμού Νικολάου Πλαστήρα σε άθλια κατάσταση.