Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Το τζάμι της Σμύρνης σε καρτ-ποστάλ γύρω στο 1910.