Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Το κομμάτι της ''Κακιάς Σκάλας'' όταν περνούσε από εκεί και η σιδηροδρομική γραμμή δεκαετία του 1960.