Κτίσματα και Ρυμοτομία
 

Οι περίφημοι Οίκοι ανοχής στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης λίγο μετά την απελευθέρωση της πόλης το 1912.