Καθημερινότητα
 

Πάσχα του 1910 . Οικία Ευταξία στην Κηφισιά.....