Καθημερινότητα
 

Ο Σαμψών δίνει παράσταση στην πλατεία. Τον έδεναν και λυνόταν μόνος του.....