Καθημερινότητα
 

Τη δεκαετία του 1950, αυτά ήταν τα οχήματα πολυτελείας και η χαρά της οικογένειας η Κυριακάτικη βόλτα !