Καθημερινότητα
 

Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο στους δρόμους του Αιγίου, μέχρι το 1965-70...