Καθημερινότητα
 

Μια τυχαία σελίδα από το Μητρώο του συλλόγου Σταφιδοσυσκευαστριών, που ανήκε στην δύναμη του Εργατικού κέντρου Αιγίου, την δεκαετία του 1930. Τότε που με την σταφίδα εκατοντάδες γυναίκες συμπλήρωναν, έστω και εποχικά, το οικογενειακό εισόδημα…