Ιστορικές
 

Αμέσως μετά την απελευθέρωση. Τότε που τα δις ήταν.....πετσετάκια!...