Ιστορικές
 

Ο συγγραφέας Βινγκεσταιν συμμαθητής του Χίτλερ στο Ληντς της Αυστρίας το 1896....