Ιστορικές
 

O στρατηγός Κ. Σπηλιωτόπουλος διοικητής της Αθήνας στην ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ με το επιτελείο του το 1946.