Ιστορικές
 

Αμερικανικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν το αεροδρόμιο της Ελευσίνας το 1943.