Ιστορικές
 

1947 αναφορά χωροφυλακής για τα έκτροπα του εμφύλιου σπαραγμού…