Ιστορικές
 

Ξενοδοχείο ''Μεγάλη Βρεταννία'' 1943. Κατοικία Γερμανών αξιωματικών και πρακτόρων…