Ιστορικές
 

Αγιορείτες μοναχοί που πολέμησαν στον Μακεδονικό αγώνα στο πλευρό του Παύλου Μελά αρχές του 1900.