Ιστορικές
 

Γερμανός στρατιώτης στους τάφους των εκτελεσθέντων από τον ΕΛ ΛΑΣ αιχμαλώτων της Μάχης της Κερπινής στην Αρκαδία, πριν μεταφερθούν στην Αθήνα.