Ιστορικές
 

Μανάδες και παιδιά αποχαιρετούν τους πατεράδες που φεύγουν για το μέτωπο. Το έπος του ' 40...