Ιστορικές
 

Απεσταλμένοι ευρωπαϊκών εφημερίδων στο Μικρασιατικό μέτωπο, στην μεγάλη επίθεση προς Άγκυρα .