Ιστορικές
 

Γερμανική Διαταγή μετά την κατάρρευση του άξονα Σεπτέμβρη 1943. Τοιχοκολλήθηκε σε όλη την Πελοπόννησο.