Ιστορικές
 

Ερυθροσταυριτισσες και αντάρτες στα Καλάβρυτα το 1943.