Ιστορικές
 

Ανάκτορα Αθηνών 1904....Βασιλική φρουρά [σημερινή Προεδρική...], σε παράταξη.