Ιστορικές
 

O μετέπειτα στρατηγός Γεώργιος Γρίβας [Διγενής] το 1922 ανθυπολοχαγός στο Αφιόν Καραχισάρ....