Ιστορικές
 

Το Ιταλικό Διοικητήριο στην Κόρινθο το 1941, σημερινό Δικαστικό Μέγαρο