Ιστορικές
 

Γερμανικά πλοία φορτώνουν παντζερ για την Ιταλία στο λιμάνι της Πάτρας 1942.