Ιστορικές
 

Γερμανικά τανκ στα οχυρά Ρούπελ μετά την παράδοση τους από τους Έλληνες μαχητές 9 Απριλίου 1941.