Ιστορικές
 

Κώστας Παπαδόπουλος διοικητής του σταθμού Χωροφυλακής Χαλανδρίτσας που σκοτώθηκε στην μάχη με αντάρτες το 1948.