Ιστορικές
 

Γερμανοί ανεβάζουν κανόνια στην Ακρόπολη  μόλις μπήκαν στην Αθήνα Απρίλη του 1941.