Ιστορικές
 

Γερμανοί στρατιώτες στον Κολοσουρτη το 1943.