Ιστορικές
 

Ο Ισθμός της Κορίνθου βομβαρδισμένος  το 1941.