Ιστορικές
 

Αναφορά διασωθέντος Γερμανού λοχία για τότε έγινε στην μάχη της Κερπινής Νοέμβρη του 1943.