Ιστορικές
 

Συμφωνία Ιταλών ΕΔΕΣ και ΕΑΜ μετά την κατάρρευση του άξονα , Σεπτέμβρης 1943.