Ιστορικές
 

Πρόχειρο .......οδοντιατρείο  του Ελληνικού  Στρατού το 1921 στο  Αφιόν Καραχισάρ της Μικρας Ασιας.