Ιστορικές
 

1941.Γερμανοι στρατιώτες κατεβάζουν μοτοσυκλέτες από το τρένο στο σταθμό του Αιγίου.