Ιστορικές
 

1962 η πρώτη υπογραφή εισόδου της Ελλάδας στην ΕΟΚ  μετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση. Ομιλεί ο Γερμανός  Καγκελάριος  Ερχατ ,δίπλα του ο  Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Παναγιώτης Κανελλόπουλος.