Ιστορικές
 

Κουντουριώτης, Κονδύλης σε επίσημη δοξολογία  την περίοδο της δικτατορίας Παγκάλου.