Ιστορικές
 

Το πρακτικό της συνεδρίασης του Χουντικού υπουργικού συμβουλίου την 17 Νοεμβρίου 1973, που βρέθηκε τυχαία σε μια αίθουσα της Βουλής.....