Ιστορικές
 

29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1912. 105 Χρόνια πριν ο βασιλιάς Γεώργιος και ο διάδοχος Κωνσταντίνος μπαίνουν θριαμβευτές στην Θεσσαλονίκη. Η πόλη είναι ελεύθερη!....