Ιστορικές
 

25 Μάρτιου 1957, ο διάδοχος τότε Κωνσταντίνος,17 ετών, για πρώτη φορά στην παρέλαση έφιππος.