Ιστορικές
 

1903, γωνία  Βασ. Σοφίας και Παν/μιου, ένας μοναχικός τσολιάς .....Μάλλον από την Ανακτορική φρουρά, έχει έξοδο.