Ιστορικές
 

Η ανακοίνωση της Γερμανικής διοίκησης για την εκτέλεση των Αιγιωτών στις 23/2/1944 στην Πάτρα.