Ιστορικές
 

Θεόδωρος Παπαγεωργίου, ο ηρωικός ιερέας που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 23/2/1944.