Ιστορικές
 

Βερολίνο Μάιος 1945. Οι πρώτοι Ρώσοι στρατιώτες φθάνουν στην Πύλη του Βρανδεμβούργου ......